Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő: PINK CODE Kft.

Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 45. IV/3

Levelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 45. IV. em. 3

Cégjegyzékszám: 01-09-182792

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24795195-1-41

Közösségi adószám: HU24795195

E-mail cím adatkezeléssel kapcsolatban: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-71960/2014

 

Jelen dokumentum a www.pink-code.com honlap (továbbiakban Honlap) adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

PINK CODE Kft. (továbbiakban Szolgáltató) fontosnak tartja, hogy az általa üzemeltetett Honlap minden felhasználója (továbbiakban Felhasználó) részére biztosítva legyenek alapvető szabadságjogai, különösen a magánélethez való joga a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

1          Adatkezelés jogalapja

 

1.1         Szolgáltató a személyes adatokra vonatkozóan az 1992. évi LXIII., személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait betartva jár el. A Honlap használata, illetve a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes. Szolgáltató az adatkezelésre az alábbi hatályos jogszabályokat vette továbbá figyelembe

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • Európa Tanács Adatvédelmi Egyezménye:az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény (az Európa Tanács ún. 108-as Egyezménye). Az első jelentős, az aláíró államokra nézve kötelező erejű nemzetközi jogi dokumentum az adatvédelem terén. Magyarországon kihirdette az 1998. évi VI. törvény, 1998. február 27-én.
  • Eladási folyamatokban, az eladó és a vevő közötti kapcsolattartáshoz, a megrendelések pontos teljesítése érdekében
  • Szolgáltató és Felhasználó közötti kapcsolattartás végett.
  • Hatékony, biztonságos és személyre szabott szolgáltatás nyújtása érdekében.
  • A szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése során közvetítőként történő közreműködéshez.
  • Információ, tájékoztatás nyújtás érdekében.
  • Működési problémák elhárításának érdekében.
  • Hírlevél és marketing célú hirdetések küldése érdekében.

2          Személyes adat

 

2.1         Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét. Különösen: név, cím, telefonszám, e-mail cím, banki minősítés, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ.

 

2.2         Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

 

3          Különleges adat

 

3.1         Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

 

3.2    Különleges adat:a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

 

4          Adatkezelés célja

 

4.1         Szolgáltató a Felhasználó adatait a megrendelés teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos információkat, híreket e-mail üzenetben közölje a Felhasználóval.

 

4.2         A Szolgáltató a rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az alábbiak érdekében tárolja:

 • Eladási folyamatokban, az eladó és a vevő közötti kapcsolattartáshoz, a megrendelések pontos teljesítése érdekében
 • Szolgáltató és Felhasználó közötti kapcsolattartás végett.
 • Hatékony, biztonságos és személyre szabott szolgáltatás nyújtása érdekében.
 • A szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése során közvetítőként történő közreműködéshez.
 • Információ, tájékoztatás nyújtás érdekében.
 • Működési problémák elhárításának érdekében.
 • Hírlevél és marketing célú hirdetések küldése érdekében.
 

4.3        A Felhasználó által Szolgáltató részére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább. Ez alól kivételt képez az eladási folyamat során a résztvevő felek adatainak egymás számára történő kiadása, eladási folyamatok kapcsán szükségszerű adatok továbbítása (futár, könyvelő) illetve ha arra feljogosított hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság) a jogszabályokban előírt módon kérik a személyes adatok közlését, átadását vagy iratok rendelkezésre bocsátását a Szolgáltatótól.

 

4.4         Szolgáltató a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5          Adatkezelés időtartama

 

5.1         A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

 

6          Személyes adat kiegészítése, módosítása, törlése

 

6.1         Adatmódosítás az Eladók számára az adminisztrációs felületen „Üzletem” menüponton keresztül lehetséges. Minden Felhasználó a személyes adatainak módosítását, változását, kiegészítését bármikor kérheti írásban a megadott levelezési címen vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Ezzel is azt szeretnénk biztosítani, hogy a felhasználók személyes adatai mindig frissek és pontosak legyenek.

 

6.2         A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a Felhasználó kérelmére a Szolgáltató törli az adatbázisból. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a megadott levelezési címen vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

6.3         A kérelem beérkezését követően, Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait 5 munkanapon belül véglegesen törli rendszeréből, és a profil eltűnik a Honlap nyilvános felületéről. Az adatok visszaállítása lehetetlen. Felhívjuk a figyelmet, hogy azok a tevékenységek, amikor más Felhasználóval került kapcsolatba nem törölhetők. (pl. értékelés, üzenet)

6.4         Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

7          Regisztráció

 

7.1         A böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció. Bármilyen áru, termék megrendelése előtt azonban regisztrálni kell a rendszerben. Ezen adatok megadása a rendelés teljesítésének előfeltétele. Az adatok helyességét bármikor ellenőrizheti és módosíthatja, törölheti jóváhagyás előtt. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók. Személyes adatai megadása után a rendszer visszajelzést küld az Ön által megadott e-mail címre, melyben megismételjük a regisztrációkor megadott adatait. A Szolgáltató az Ön által megadott információkat a vonatkozó adatvédelmi törvény betartásával, kizárólag írásbeli információ küldéséhez, a rendelési folyamat teljesítéséhez, megkönnyítéséhez, valamint probléma esetén a kapcsolatfelvételhez használja.

 

7.2         A regisztráció során minden Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a regisztrációs űrlapon feltüntetett személyes adatokat:

Vezetéknév

Keresztnév

Utca/házszám

Irányítószám

Város

E-mail cím

Telefonszám

Jelszó

Felhasználó név

 

Továbbá, ahhoz hogy valaki a honlapon keresztül történő értékesítésre váljon jogosulttá.

Saját üzlet (márkanév) neve

Portré/logo

Számlázási információk:

 Bankszámla tulajdonos neve

 Pénzforgalmi számlaszám

 Bank neve

 IBAN/BIC

Árusítás gazdálkodó szervezetként:

Vállalkozás/Cég neve

Cégjegyzékszám

Vállalkozás/Cég címe

Adószám/közösségi adószám

7.3         Szolgáltató a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, megfelelősségéért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
Amennyiben a vevő és az eladó között létrejön egy adásvétel, a résztvevő felek a kapcsolatfelvétel és a tranzakció lebonyolítása érdekében egymás elérhetőségeit (teljes név, e-mail cím, telefonszám, postacím) a Szolgáltatótól automatikusan, az adásvétel létrejöttekor megkapják belső üzenetben, az adásvétel problémamentes lebonyolítása érdekében.

 

8          Adatokat megismerő személyek köre

 

8.1         Az adatokat a Szolgáltató és belső munkatársai jogosultak megismerni. Szolgáltató az adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve a megrendelések és kézbesítések pontos teljesítése érdekében (pl. Posta, Futárszolgálat részére, eladó és vevő közötti kapcsolattartáshoz), adatfeldolgozáshoz (pl. könyvelő), illetve szükség esetén a kapcsolatfelvétel érdekében kéri és tárolja. A Honlapon keresztül értékesítő eladók adatkezelési gyakorlatáért Szolgáltató nem felelős.

 

8.2         A PINK CODE az alábbi alvállalkozója részére továbbítja felhasználók személyes adatait:

Név: SOLARNET Kft.

Cím: 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 20. 1. em. 15.

 

8.3         A Szolgáltató partnereinek kötelesek a tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

 

9          Felhasználói jogok

 

9.1         Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, helytelenül rögzített adatait, vagy azok törlését levélben vagy a support@pink-code> email címen kérheti.

 

9.2         Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.


 

10     Jogorvoslati lehetőségek

 

10.1     A Felhasználó a 2011. évi CXII. törvény az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján adatainak kezelésével összefüggő panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

11     Hírlevél

 

11.1     Szolgáltató lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy feliratkozzon az email-ben küldött, ingyenes hírlevelére, melyben újdonságokról, akciókról tájékoztatjuk.

 

11.2     A hírlevélre történő feliratkozás bármikor, indoklás nélkül lemondható levélben, e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , vagy a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással.

 

12     Cookie-k (sütik) elhelyezése

 

12.1     A sütik hasznosak, mert lehetővé teszik egy weboldal számára, hogy felismerjék a Felhasználó készülékét. Több különböző feladatot látnak el, például hatékonnyá teszik az oldalak közötti navigálást, megjegyzik a Felhasználó preferenciáit, és általában javítják a felhasználói élményt. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről sütik engedélyezésére van szükség.

 

12.2     A sütik semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak.

 

12.3     Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére.


 

13     Külső szolgáltatók adatfelvétele

 

13.1     A Honlap külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. A külső szerverek segítik a honlapon és a hírlevélben megtalálható reklámok megjelenítését, továbbá a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását. (Google Analytics, Scarab, Gemius, Etarget). E szolgáltatók személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosultak kezelni. Külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért Szolgáltató nem felelős. Ezzel kapcsolatban részletes felvilágosítást az adatkezelő tudnak adni Felhasználó részére.

Elérhetőségük: www.google.com, www.etarget.hu, www.gemius.hu, www.scararesearch.com

 

14     Egyéb rendelkezések

 

14.1     Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

MadeinFranceCE 2 logoBFW LOGO1 LeGourmetdeBordeaux MBA logo